CORPORATE TRAINING. WERKEN AAN CARRIERE EN GOEDE GEZONDHEID

CORPORATE TRAINING

Wij hebben een uniek aanbod voor u en uw personeel waarbij u ziekteverzuim op een gezonde, verantwoorde en voordelige wijze te lijf gaat.
Het voor iedereen belangrijk om gezond en fit te zijn. Maar in de huidige tijd is het niet altijd eenvoudig om hier voldoende aan te kunnen werken. Zeker voor diegenen die een drukke verantwoordelijke baan hebben en daarnaast vaak ook nog een intensief privé leven. Een extra ‘gaatje’ vinden in de agenda vinden om ook expliciet aan de eigen gezondheid en conditie te werken is vaak moeilijk. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van het aanbod van “personal training op de werkvloer”.

PERSONAL TRAINER OP DE WERKLVLOER

Op een vooraf door u gekozen aantal dagdelen in de week is het mogelijk een personal trainer in te zetten voor het bieden van een persoonlijk en/of groeps vitaliteitsprogramma. Hiermee kunt u uw medewerkers het unieke aanbod doen om kort voor werktijd of in aansluiting op de werkdag een uur (onder begeleiding) te sporten en dus te werken aan de gezondheid en vitaliteit. Tevens biedt het aanbod u de gelegenheid uw medewerkers professioneel en dichtbij te ondersteunen bij werk gerelateerde gezondheidsklachten. We weten tenslotte allemaal dat bewegen goed is voor zowel de fysieke als geestelijke conditie. Dus voor u als werkgever ook heel essentieel!

OVERTUIG UW MEDEWERKERS

Wellicht is het een mogelijkheid om het aanbod ‘werken aan je gezondheid en vitaliteit’ een plek te geven binnen uw HRM beleid. U hebt er als werkgever immers belang bij dat uw medewerkers fit en vitaal op het werk verschijnen.

Door op deze manier uw medewerkers te faciliteren zorgt u er feitelijk voor dat ze GEEN excuus meer kunnen hebben om NIET te gaan sporten. De sportinstructeur en faciliteiten op en rond het werk bieden de ultieme mogelijkheid om:

• De medewerkers de gelegenheid te geven om werken en sporten te combineren
• De werkgever de kans te bieden op een gezonder en fitter medewerkersbestand.
• Ziekteverzuim te voorkomen
• Deskundige begeleiding in te zetten bij eventueel re-integratie trajecten en activeringstrajecten

 

WAAR BESTAAT HET AANBOD UIT?

U kunt kiezen uit verschillende modules:

 

CIRCUITTRAINING

Hiervoor dient een geschikte ruimte te worden ingericht met de benodigde fitnesstoestellen en circuittrainingsmaterialen. Onder begeleiding van een gediplomeerde fitness instructeur kunnen medewerkers met behulp van een persoonlijk trainingsschema werken aan hun conditie en vitaliteit. De instructeur zal voorafgaand aan de eerste training een fit test uitvoeren, maar ook gedurende het traject tussentijdse fit tests uitvoeren. Op die manier kan gewerkt worden aan een persoonlijk fitheidsprogramma.

GROEPSLESSEN

Onder begeleiding van een gediplomeerde fitness instructeur kunnen ‘op maat’ groepslessen worden samengesteld. Hierbij moet u denken aan lessen gericht op verbetering van de conditie, versterking van spieren, maar ook lessen op het gebied van ontspanning en versterken van de veerkracht behoren tot de mogelijkheden.

Uiteraard is een combinatie van de bovengenoemde modules ook mogelijk.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Die zijn alleszins betaalbaar, ik kan u garanderen dat het in alle gevallen veel goedkoper is dan een abonnement aanbieden op een sportschool voor uw medewerkers.

MEER INFORMATIE

Mocht het bovenstaande uw interesse hebben gewekt, dan ben ik van harte bereid het bovenstaande persoonlijk toe te lichten en met u door te nemen wat uw wensen en behoeften zijn op het gebied van het verbeteren van de fitheid en gezondheid van uw medewerkers.